Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

NIS - Komunikat w sprawie porozumienia

Koledzy,

W dniu 16 sierpnia otrzymaliśmy od przedstawiciela reprezentującego likwidowaną spółkę NIS odpowiedź na naszą propozycję poprawek do porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych pracowników.

Spółka nie wyraziła zgody na zaproponowane przez związki zawodowe wypłaty dodatkowych uposażeń wskazując, że w obecnej sytuacji Spółki niemożliwe jest podejmowanie jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań finansowych, mimo tego, że we wcześniejszej informacji uzyskaliśmy zapewnienie, że spółka jest wypłacalna i nie ma problemów finansowych. (https://razemwplay.org/dotyczy-pracownikow-spolki-nis) Odnosząc się do realizacji zaległych wobec pracowników świadczeń Spółka będzie je regulować niezwłocznie, w najszybszym możliwym terminie.

Do propozycji zgody na wycofanie złożonych wcześniej przez część z Was wypowiedzeń umów o pracę i potraktowanie wszystkich w taki sam sposób przy zwolnieniach grupowych, w przekazanej informacji NIS w ogóle się nie odniósł.

17 sierpnia 2023 udzieliliśmy odpowiedzi na propozycję zawarcia porozumienia bez uwzględnienia zaproponowanych przez stronę związkową propozycji. Uznaliśmy, że przedstawiciele likwidujący spółkę NIS nie wyczerpali wszystkich możliwości zawarcia porozumienia, a strona społeczna jest zainteresowana podjęciem rozmów mających na celu wypracowanie ostatecznego kształtu tego dokumentu. W związku z tym, decyzję o podpisaniu proponowanego przez NIS dokumentu podejmiemy po odpowiedzi na nasze pismo.

Jeżeli do zawarcia porozumienia nie dojdzie, wówczas zgodnie z art. 3 ust 4 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników pracodawca może wydać regulamin zwolnień, ale to może nastąpić po wyczerpaniu wszystkich możliwość doprowadzenia do porozumienia.

Oczekujemy na odpowiedzi od likwidujących spółkę NIS i do czasu ich uzyskania nie mogliśmy wyrazić zgody na porozumienie w proponowanym brzmieniu.


Ze związkowym pozdrowieniem, Zarząd MOZ / razem w PLAY.

 

Witamy koleżanki i kolegów z Play

Benefity

Zgłoś deklarację

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność

strony www strony www